Apie mus

Atliekame įvairios paskirties statinių konstrukcijų projektavimo darbus. Projektuodami vadovaujamės Europiniais standartais – Eurokodais. Naudojame pažangią projektavimo įrangą, kuri leidžia atlikti sudėtingus inžinerinius skaičiavimus, atvaizduoti konstrukcijas iki smulkiausių detalių, trimatėje erdvėje, ir pateikti detalius brėžinius statyboms.

Teikiame prioritetą projektavimui 3D erdvėje, nes tai leidžia išvengti klaidų, gauti tikslesnes statybinių medžiagų sąnaudas. Statybų eigoje klientas ar statybininkas turėdamas trimatį modelį gali atsidaryti tam tikrų nemokamų programų pagalba, lengvai apsiskaičiuoti medžiagų sąnaudas, pasimatuoti atstumus ar plotus, geriau suvokti statinio projekciją, tinkamai planuoti darbus ir kontroliuoti reikalingų medžiagų kiekį objekte.

Gintaras Jocius yra įmonės vadovas ir statybinių konstrukcijų inžinierius. Statybose dirba nuo 2012 metų, o projektavime nuo 2014 metų. Kolegijoje studijas baigė neakivaizdiniu būdu, kas leido įgautas teorines žinias įsisavinti iškarto pritaikant kasdieniame darbe. Gintaras ankstyvaisiais studijų metais suprato, kad norėtų sieti savo ateitį su statybinių konstrukcijų projektavimu ir trečiame kurse paliko statybininko darbą bei įsidarbino į projektavimo įmonę, kurioje formavosi jo, kaip projektuotojo asmenybė. Baigęs magistro studijas neilgai trukus išsilaikė konstrukcijų projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatą. Tuomet nusprendė pradėti dirbti savarankiškai, pagal individualios veiklos pažymą, kas vėliau evoliucionavo į įmonę Konstrukcijų menas. Tikime, kad su laiku įmonė tik augs ir profesionalės.


IŠSILAVINIMAS


2012 m. – 2016 m. Profesinis statybos inžinerijos bakalauras.
2016 m. – 2017 m. KTU Panevėžio fakultete baigė statybų inžinerijos papildomas studijos.
2017 m. – 2019 m. KTU Panevėžio fakultete įgijo statybų inžinerijos magistro laipsnį.

KVALIFIKACIJA


2019 m. Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalis: konstrukcijų.